TRADKURS

Tradkurs


Vertikalverkets tradkurs riktar sig till dig som redan klättrar sportklättring utomhus men vill lära hantverket med egna säkringar.

Under kursens två dagar får du lära dig allt du behöver kunna för att även klättra naturligt säkrade leder.

 

Vi lär oss bland annat att placera säkringar, kilar och kamsäkringar. Vi lär oss tekniker för att bygga topprep och standplats med naturliga och fasta säkringar, fira eller rappellera nedför klippan.
Beroende på förkunskap och målsättning kan vi även komma in på tekniker för att klättra flera replängder.

 

Deltagarna får låna all utrustning som behövs under kursen.

Kursens mål är att täcka in grundkurs och fortsättningskurs.


Tradkursen är till för sportklättraren som vill bredda sin kunskap!


TID: 2 HELDAGAR

FÖRKUNSKAP: SPORTKLÄTTERKURS ELLER MOTSVARANDE KUNSKAPER

UTRUSTNING: ALL UTRUSTNING KAN LÅNAS

PRIS: 3200 Kr


Planerade kurser 2024:


31 Mars - 1 April
20-21 April FULLBOKAD
22-23 April

4-5 Maj FULLBOKAD
11-12 Maj FULLBOKAD
16-17 Maj
20-21 Maj
25-26 Maj FULLBOKAD
30-31 Maj
3-4 Juni
8-9 Juni FULLBOKAD
10-11 Juni
15-16 Juni
17-18 Juni
29-30 Juni
9-10 Juli
13-14 Juli FULLBOKAD
22-23 Juli
29-30 Juli
10-11 Aug
20-21 Aug
24-25 Aug
7-8 Sep