KAMRATRÄDDNING

Kamraträddning 1 & 2


Att kunna ta sig ner själv från en längre led när något gått fel är en kunskap som alla klättrare borde ha.

Sålänge man klättrar en led som är kortare än halva repets längd så kan man alltid fira ner en skadad klättrare direkt till marken.

Men när man klättrar lite längre leder så går det inte längre att komma undan så enkelt.


På våra kamraträddningskurser får du en uppsättning metoder som kan ta dig och din replagskamrat ur de flesta situationer.

 

Kursen är uppdelad i två delar.

 

Del 1 fokuserar mest på räddning av andreman.

Moment som ingår är  hissning och firning med skadad, prusikklättring, improviserad stabilisering och omhändertagande av en skadad, transport av skadad, första-hjälpen-kit m.m.

 

Del 2 fokuserar mer på räddning av försteman.

Moment som ingår är att ta sig upp till en skadad försteman både vid en rak led, samt vid travers, omhändertagande och repetition av momenten från del 1

 

Delarna bokas separat och är på två dagar vardera.

 

Det krävs att du har gått grundkurs och fortsättningskurs eller har motsvarande kunskaper från annat håll.

Både del 1 och del 2 utgår från dig som elev som försteman, därför är det svårt att ta till sig kursens innehåll om man inte är bekväm med ledklättring och standplatsarbete.

Om båda delkurserna bokas samtidigt ges 15% rabatt

 

 

TID: 2 HELDAGAR PER DELKURS
ALTERNATIVT 3 DAGAR TOTALT VID GODA FÖRKUNSKAPER

FÖRKUNSKAP: GENOMFÖRD GRUNDKURS OCH FORTSÄTTNING ELLER LIKVÄRDIGA KUNSKAPER

UTRUSTNING: ALL UTRUSTNING KAN LÅNAS

PRIS: 3400 KR PER DELKURS
5300 FÖR BÅDA KURSERNA PÅ 3 DAGAR


Planerade kurser 2024:


9-10 Mars Räddning 1
13-14 April Räddning 1
6-8 Maj Räddning 1&2 FULLBOKAD
11-12 Maj Räddning 2

10-11 Juni Räddning 1
12-13 Juni Räddning 2
29-31 Juli Räddning 1&2
13-15 Sep Räddning 1&2
28-29 Sep Räddning 1