BOKNINGSVILLKOR OCH INTEGRITETSPOLICY

Bokningsvillkor för Vertikalverket


 1. Åldersgräns och Godkännande:
  • Åldersgränsen för deltagande i Vertikalverkets kurser är 15 år. 
  • Personer under 18 år måste ha godkännande från en målsman för att delta.
  • För ungdommar under 15 år kan specialarrangemang ordnas i sällskap med en vuxen
 2. Avbokning och Återbetalning:
  • Vid avbokning fram till 2 veckor före kursstart debiteras en bokningsavgift på 20% av kursavgiften.
  • Vid avbokning närmare än 2 veckor före kursstart faktureras 80% av kursavgiften.
  • Vid sjukdom återbetalas hela beloppet mot uppvisande av läkarintyg.
 3. Inställda Arrangemang:
  • Vertikalverket förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta ett arrangemang vid ogynnsamma väderförhållanden, sjukdom eller annan omständighet.
  • Vid inställda arrangemang återbetalas hela beloppet.
 4. Betalningsvillkor:
  • Vid försenad betalning debiteras ränta enligt räntelagen samt eventuell påminnelseavgift.
 5. Försäkring och Ansvar:
  • Klättring innebär alltid en viss risk och det är viktigt att vara medveten om detta. Deltagande i våra kurser sker frivilligt och deltagarna ansvarar själva för sitt deltagande och för att följa säkerhetsinstruktionerna.
  • Deltagare förväntas ha en egen olycksfall- och sjukdomsförsäkring. En vanlig hemförsäkring täcker oftast, men det är deltagarens ansvar att undersöka försäkringsskyddet. Medlemskap i en klubb knuten till Svenska Klätterförbundet ger ett bra försäkringsskydd.
  • Säkerheten är alltid vår främsta prioritet och det är avgörande att lyssna på instruktörens anvisningar under aktiviteten.


Genom att boka och delta i våra kurser accepterar du dessa bokningsvillkor.


Integritetspolicy för Vertikalverket

 

Vi på Vertikalverket är engagerade i att skydda och respektera din integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar personuppgifter som vi får från våra kunder och användare av vår tjänst.


 1. Insamling och användning av personuppgifter: Vi samlar in och använder personuppgifter för att hantera bokningar, skicka fakturor och kommunicera med våra kunder angående deras bokningar och andra relevanta ärenden. De personuppgifter vi samlar in kan inkludera namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress och adress.
 2. Lagring och skydd av personuppgifter: Personuppgifterna lagras i vårt interna bokföringssystem och e-postsystem, vilka är lösenordsskyddade och endast åtkomliga för auktoriserade användare. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst, förändring, spridning eller förstörelse.
 3. Delning av personuppgifter: Våra revisorer har åtkomst till vårt bokföringssystem för att hjälpa oss med ekonomiska ärenden. De har endast åtkomst till de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra sina uppgifter och är bundna av sekretessavtal.
 4. Rättigheter för kunderna: Kunder har rätt att begära tillgång till sina personuppgifter och begära korrigering, begränsning eller radering av uppgifterna. Vid begäran om radering kommer vi att ta bort kundens personuppgifter från våra register, förutom om det krävs för lagliga eller administrativa ändamål.
 5. Dataintrång och säkerhetsincidenter: I händelse av ett dataintrång eller en säkerhetsincident som kan påverka kundernas personuppgifter, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera berörda parter och minimera eventuella skador. Genom att använda våra tjänster samtycker du till att vi samlar in och behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.


Genom att boka och delta i våra kurser accepterar du våran intigritetspolicy.